Skip to main content

APL och praktik

Bli väl förberedd inför arbetslivet


APL finns på alla yrkesprogram på och innefattar minst 15 veckor på tre år. APL är en central del av din utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. APL är avgörande för att du ska bli väl förberedd för ditt yrkesområde.

På Falkenbergs gymnasieskola har följande program APL:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Försäljnings- och serviceprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Vård -och omsorgsprogrammet
  • HVO - hälsa vård och omsorg (Gymnasiesärskolan)

Introduktionsprogrammen - lärande på arbetsplats genom praktik

Praktik kan förekomma inom alla introduktionsprogram. Dock skall elever som går yrkesintroduktion ha praktik. Tillsammans med samordnare och Studie- och yrkesvägledare planerar du din praktik. Syftet kan vara att hitta en väg ut i arbete eller höja studiemotivationen.

Praktik vid särskilda skäl

APL kan också förekomma på högskoleförberedande program om huvudmannen har beslutat det.

Ansök om mat- och/eller reseersättning vid APL och praktik

Vid APL, LPA och praktik kan du ha rätt till mat- och/eller reseersättning. För mer information, prata med din APL-ansvarige/samordnare på ditt program.
Om du har rätt till mat- och/eller reseersättning ska du göra en ansökan. Ansökan görs via blankett. Tänk på att använda blanketten för ditt program.

I Guide till att fylla i blankett om mat- och reseersättning hittas information om hur blanketten ska hanteras och vem den ska skickas till. Där finns också information om beslut samt utbetalning av mat- och/eller reseersättning.