Skip to main content

Individuellt val

Fördjupa din kunskaper eller välj kurser som ger eller utökar din högskolebehörighet


Via det individuella valet ges du möjlighet att anpassa din utbildning efter dina önskemål och drömmar. Ett gymnasieprogram består av olika kurser med totalt 2500 poäng. Inom dessa 2500 poäng finns individuella val som motsvarar sammanlagt 200 poäng. Du läser 100 poäng individuellt val under år 2 och 100 poäng individuellt val under år 3. Dessa kan användas till fördjupning i något ämne. Du kan också läsa de kurser som krävs för att du ska få högskolebehörighet eller ökad behörighet. 

Du som läser en nationell idrottsutbildning och idrottsspecialisering kan läsa individuellt val redan i år 1 om det fungerar schemamässigt. Det gäller också om du läser moderna språk steg 3 (tyska, franska eller spanska) och moderna språk inte ingår i ditt program.


Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig

Om du har frågor eller behöver vägledning kring ditt individuella val är du välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare

En samlad överblick över de kurser som finns att välja på för dig som går i år 1 och ska göra ditt val i januari finns HÄR.

Kurser inom individuellt val


Här hittar du de kurser som Falkenbergs gymnasieskola erbjuder inom individuellt val. På vissa program erbjuds också programspecifika kurser inom individuellt val. Mer information om programspecifika kurser inom individuellt val finns i respektive programs poängplan.
Ekonomi, juridik och turism

Besöksnäringen

- 100 poäng

Är du intresserad av att resa? Tycker du om upplevelser? Är du nyfiken på andra kulturer? Då passar den här kursen dig. Besöksnäringen är en kurs i ämnet Turism. Du får lära dig turismens grunder och vi lär oss mer om både Falkenberg, Sverige och övriga världen. Det är en varierande kurs med olika moment där du som elev får stort inflytande. Vi varvar teoretiska och praktiska uppgifter. Turism är något som de flesta upplever som positivt och kul och det är också målsättningen för den här kursen.


Företagsekonomi 1

- 100 poäng

Kursen ger kunskaper i hur ett företag fungerar och vikten av en bärande affärsidé. Man får under kursen arbeta med arbetsuppgifter inom marknadsföring, ledarskap, lönsamhetsberäkningar och bokföring. Du får även kunskap om och de olika lagar och bestämmelser som styr företagens verksamhet i samhället.

Ej för EK


Privatjuridik

- 100 poäng

I denna kurs behandlas vardagsnära juridiska frågor sedda ur individens synvinkel. Vi arbetar först med rättssystemets uppbyggnad, och därefter sådana problemområden som de flesta av oss råkar ut för någon gång i livet som samboförhållande, äktenskap, arv, testamente, avtal, köp, hyra lägenhet, köpa hus, låna pengar, försäkringar och skadestånd.

Ej för EK


Rätten och samhället

- 100 poäng

I kursen Rätten och samhället lär du dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Du kommer i kursen att studera olika rättsfall och i samband med detta få kunskaper om brott och straffrätt. Du lär dig även juridiska termer och att tolka och arbeta med juridiska texter. Under hela kursen diskuteras juridiska problem utifrån moraliska och etiska utgångspunkter. Internationell rätt är även något du kommer att få bekanta dig med.

Ej för EKJUR

Entreprenörskap (UF-företagande)

Entreprenörskap (UF-företagande)

- 100 poäng

I denna kurs ges eleverna en möjlighet att utveckla kunskaper i att starta och driva projekt och företag. Genom praktiskt arbete kommer kunskaper i företagsekonomi att utvecklas. Undervisningen skall stimulera till lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. I denna kurs kommer eleverna själva att driva företag i form av UF-företag.

Ej för EKEK

Estetik

Bild och form 1a1

- 50 poäng

Kursen är inriktad mot färg och form. Du får arbeta med två- och tredimensionella bilder i olika tekniker. Vi arbetar med olja, akryl, pastell, tusch, kritor, lite olika trycktekniker och collage.

Ej för TEDES


Bild och form 1a2

- 50 poäng

Kursen är en fördjupning och en vidareutveckling av innehållet i kursen Bild och form 1a1.


Bild och form 1b (kan ej läsas om du har gått Bild och form 1a1 och 1a2)

- 100 poäng

Kursen är inriktad mot färg och form, med ett eget skapande. Du får prova på olika material och tekniker, såsom måleri, teckning, skulptur och olika trycktekniker.

Ej för TEDES


Formgivning 1

- 100 poäng

Du får arbeta hantverksmässigt med flera olika material såsom lera, gips, textil och glas. Du arbetar från skiss till färdig produkt.


Dansteknik 1

- 100 poäng

I dansteknik 1 får du träna dig i två olika genrer, dels jazzdans och dels prova på olika streetgenrer. Det kommer vara fokus på de olika teknikerna i vardera stil - där du dels förväntas memorera övningar/rörelser och korrigering av placering, dels utmanas och utvecklas inom din egna improvisation/freestyle genom givna verktyg samt även skapa eget material i grupp inom ramen för stilarna. Denna kurs passar dig som har ett intresse för dans och en önskan om att fysiskt aktivera kroppen på ett härligt sätt två gånger i veckan, kontinuerlig träning är A och O. Du förväntas också reflektera över din egen kunskapsutveckling samt använda dig av koder och konventioner.

Ej för ESDAN


Körsång 1

- 100 poäng

Här får du som elev möjlighet att utveckla din röst och upptäcka vilken enorm glädje och kraft det finns i att sjunga tillsammans. Röstvård, gehörsträning och stämsång är en del av det du får lära dig. Vi sjunger både a capella (utan komp) och tillsammans med instrument i olika konstellationer. Varje år är kören med i olika projekt, där vissa har varit återkommande t.ex. Luciakonsert och Star for Life

Ej för ESMUS


Musikproduktion 1

- 100 poäng

I kursen Musikproduktion får du lära dig grunderna i musikinspelning och livemixning. Du får även prova på Dj’ing. Vi bearbetar ljud både för livescenen och i studiosammanhang i varierande situationer. Du får lära dig att bearbeta inspelningar till ett färdigt resultat. Du får också lära dig grundläggande akustik/ljudlära samt arbeta med avancerade musikprogram i dator.

Förtur ESMUS


Ensemble 1

- 100 poäng

I denna kurs får du musicera instrumentalt eller vokalt tillsammans med andra. Du får jobba med olika genrers och får lära dig musikteori. Du kommer även att få pröva att spela in dig själv och andra

Ej för ESMU

Matematik, teknik och naturvetenskap

Matematik 2a

- 100poäng

Kursen ger en fördjupning i kunskaper om linjära samband, funktioner, andragradsekvationer och logik. Här tittar man även på metoder förberäkningar vid budgetering samt den matematik som är användbar idin utbildning och framtida yrkesroll. Nya begrepp i kursen ärandragradsfunktioner, linjära ekvationssystem, implikation ochekvivalens samt analytisk geometri.

Kursen behandlar följande områden:

 • Metoder för beräkningar vid budgetering.
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
 • Räta linjens ekvation samt analytisk geometri
 • Linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa olika typer av ekvationer.
 • Matematisk argumentation; grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens.
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

Matematik 2b

- 100 poäng

Kursen ger en fördjupning i kunskaper om linjära samband, andragradsfunktioner, statistiska spridningsmått samt klassisk geometri. Här tittar man även på metoder för beräkningar vid budgetering. Nya begrepp i kursen är logaritmer, symmetri, och komplexa tal. Kursen behandlar följande områden: Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponetial- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Räta linjens ekvation samt beräkning av linjära ekvationssystem. Egenskaper hos andragradsfunktioner inklusive komplexa lösningar. Logaritmer (Hur löses ekvationer av typen 2x=3 ?). Klassiska geometriska satser tex vinklar i cirkeln. Behandling av statistisk spridning som tex standardavvikelse i normalfördelningen.

Endast för ES och HU


Matematik 3b

- 100 poäng

Kursen ger fördjupning i kunskaper om funktioner, om hur de förändras och hur de kan representeras och analyseras. Här ligger fokus på funktionens lutning och extrempunkter. Nya begrepp i kursen är derivata, integraler, geometrisk summa, talet e och linjär optimering. Kursen behandlar följande områden: Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion och för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudie och andraderivatan. Egenskaper hos polynomekvationer av högre grad. Introduktion till areaberäkning med integraler. Introduktion av talet e och dess egenskaper. Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering.

Ej för EKEKO, NA, TE


Matematik 4

- 100 poäng

Kursen ger fler valmöjligheter på högskolan. Innehållsmässigt fortsätter kursen där tidigare kurser slutade och ger en djupare förståelse för matematiken. Komplexa tal tar en central roll i kursen, tillsammans med derivata och en fördjupning av trigonometribegreppet. Helt nya moment är polynomekvationer samt grundläggande differentialekvationer. Kursen behandlar följande områden: Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former. Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad. Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler. Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion. Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.

Ej för NANAT, TETEK


Mekatronik 1

Mekatronik 1 är en grundläggande kurs som innehåller elarbete, mekaniskt arbete och enklare programmering av styrsystem. Du lär dig tolka ritningar och manualer och hur mekatroniska system är uppbyggda från sensorer till styrenhet för att därefter påverka kopplade styrdon. Du berör de logiska grundfunktionerna vilka används för att programmera styrsystem.

I kursen ingår grundläggande mekaniska begrepp såsom hävstång, block, lutande plan mm, dessutom vardagstekniska lösningar för att omvandla energi, materia eller information.

Du lär dig grundläggande elektriska storheter och begrepp exempelvis laddning, ström, spänning, resistans och sluten krets. Det ingår också mätteknik med mekaniska och elektriska storheter.


Naturkunskap 1a2

- 50 poäng

Kursen behandlar följande områden:

 • Översiktlig genomgång av organsystem och hur dessa samverkar och påverkas av vår livsstil.
 • Grundläggande kunskaper för att kritiskt kunna granska hälsobudskap i media.
 • Översiktlig genomgång av hur det biologiska arvet fungerar och vilka etiska och biologiska konsekvenser biotekniken måste ta ställning till.
 • Genomgång av naturvetenskapliga arbetsmetoder samt vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt är och ett kritiskt kunna granska ovetenskapliga påståenden.

Ej för BF, EK, ES, HU,NA, SA, TE


Naturkunskap 2

- 100 poäng

Kursen behandlar följande områden:

 • Universums uppkomst och materien består av samt vad energi är.
 • Oorganiska och organiska föreningar i vår vardag.
 • Fördjupad genomgång av organsystem och hur dessa påverkas av yttre omständigheter såsom kost, motion och droger.
 • Evolutionens mekanismer och livets utveckling.
 • Ekologi samt livets villkor.
 • Fördjupad genomgång av naturvetenskapliga arbetsmetoder samt vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt är och att kritiskt kunna granska ovetenskapliga påståenden.
Media

Film och TV-produktion 1

- 100 poäng

Kursen ska ge möjlighet till att arbeta med hela produktionsprocessen i en film och tv-produktion, från planering, resarch, manus, inspelning, redigering till visning/distribuering och analys av den egna filmen.

Kursen ger även teoretiska kunskaper som utvecklar förståelsen för och förmågan att analysera den rörliga bildens berättarteknik Kursen tar även upp olika förekommande stilar och genrer samt ger en inblick i filmens historia. I kursen ingår även resonemang kring etiska och upphovsrättsliga frågor rörande film och tv-produktion.


Fotografisk bild 1

- 100 poäng

Ämnet fotografisk bild utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation och färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att utveckla komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift. Ämnet ger även kunskaper om bildens estetik.


Digitalt skapande

- 100 poäng

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Undervisningen ska ha experimentell och undersökande karaktär och ge eleverna möjlighet att arbeta med kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den programvara och hårdvara som används för skapande inom olika estetiker. Eleverna ska ges möjlighet att inrikta sitt digitala skapande mot olika uttryck. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla begreppsförståelse och förmåga att använda metoder för att analysera digitala uttryck ur både estetiska och tekniska perspektiv.

Samhällskunskap och humaniora

Historia 1a2

- 50 poäng

I kursen studerar vi historia i ett kronologiskt perspektiv men fokus kommer att ligga på 1800-1900-talshistoria. Vi kommer att titta på begrepp som kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Kursen syftar till att förstå långsiktiga historiska förändringsprocesser. Vi kommer också att studera historia utifrån olika perspektiv som etnicitet, social bakgrund, kön och sexualitet.

Ej för BF, EK, ES, HU, NA, SA


Psykologi 1

- 50 poäng

Psykologi är enkelt förklarat människokunskap. Psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara människans beteende, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv/teorier. Vetenskapen psykologi söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar samt hur man kan förutsäga, förändra och förbättra sitt sätt att vara. Psykologi handlar även om människans frågor om vem hon är och hur hon utvecklas, enskilt och tillsammans med andra, kunskaper som kan nyttjas i vardagen och i yrkeslivet.

Ej för EK, BF och SA


Samhällskunskap 1a2

- 50 poäng

I kursen Samhällskunskap 1a2 kommer vi att studera de politiska ideologierna och deras koppling till vårt politiska system. Vi tar även upp resursanvändning och resursfördelning i vårt samhälle. Vidare kommer vi att diskutera massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Kursen ska ge dig kunskap i olika metoder att samla in och bearbeta material för att kunna studera olika typer av samhällsfrågor. Kursen är en fortsättningskurs på Samhällskunskap 1a.

Ej för BF, EK, ES, HU, NA, SA, TE


Miljö & Energikunskap

- 100 poäng

Kursen är en del av ämnet hållbart samhälle och är tvärvetenskapligt. Den belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det handlar om samspelet mellan människan och hennes omgivning.

I kursen behandlas sambanden mellan miljöutmaningar och hushållning med energi och naturresurser som vårt samhälle är beroende av. Dessutom går vi in på teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Kursen är både teoretisk och praktisk. Praktiken består utav studiebesök, fallstudier och egna observationer i närområdet.

Erbjuds som individuellt val på hela skolan men riktar sig främst till högskoleförberedande program.

Språk och kultur

Alla språkkurser omfattar 100 poäng.

Engelska 6 - Ej för EK, ES, HU, NA, SA, TE

Engelska 7 - Ej för HU

Franska steg 4-5, Spanska steg 4-5, Tyska steg 4-5, Arabiska steg 4


Svenska 2

- 100 poäng

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Ej för BF, EK, ES, HU, NA, SA, TE


Svenska 3

- 100 poäng

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys.
 • Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

Ej för EK, ES, HU, NA, SA, TE