Skip to main content

Studieverkstaden

Få stöd i ditt skolarbete


Till gymnasieskolans studieverkstad är du välkommen om du behöver stöd i ditt skolarbete och hjälp med skoluppgifter som du fått i ordinarie undervisning. Studieverkstaden hittar du på plan 3 i Argus.

På Studieverkstaden arbetar resurshandledare, lärare och lärarassistent med kompetens inom olika ämnesområden. Du kan bland annat få hjälp med:

  • Individuellt utformat stöd kring skoluppgifter.
  • Tips på studieteknik.
  • Utformning av strategier för att nå målen.
  • Motivation i relation till skolarbetet.

Studieverkstadens öppettider


Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-13.00